perjantai 19. lokakuuta 2012

CloudRobo

CloudRobo on mielikuvituksen luoma startup yritys jonka perusajatuksena on lähteä rakentamaan pilvipalveluna toimivaa ratkaisua joka toimii liityntänä koneiden, robottien ja ihmisten välillä käyttäen esimerkiksi sosiaalisen median palveluita. Ideana on että palvelun avulla voidaan hajauttaa ja jakaa dataa, tehtäviä ja robottien käyttäytymisiä. Samalla voidaan yksinkertaistaa niin tehtävän antaminen kuin sen suorittamiseen tarvittavien tehtäväsarjaohjeiden kysyminen. Peruslähtökohta on että rajapinta toimii luonnollisella kielellä. Näin esimerkiksi robotti voi tehtävän tai kysymyksen sen ihmiseltä puheesta tunnistaessaan välittää sen sellaisenaan eteenpäin jos ei ymmärrä.

Yksi lisähaaste tämänhetken roboteissa on että äärimmäisen monimutkainen mekaniikka, lukuisat anturit jne. jotka vaativat jo ihan perusasioissa kuten kävelyssä todella paljon suorituskykyä. Näinollen esimerkiksi ihmisestä hyvinkin yksinkertaisten tehtävien suorittaminen (esim. ota pallo käteen) ja kaikkien eri tehtävien tallentaminen ja suorittaminen paikallisesti on sula mahdottomuus. Toinen merkittävä asia on että ei ole olemassa vielä tapoja millä robotit voisivat "opettaa" toisiaan hajautetusti toteuttamaan tehtäviä. Asiaa ei helpota se että kaikilla eri robottialustoilla on oma ohjelmisto, rauta ja mekaniikka joten yksinkertainen tehtävä joudutaan toteuttamaan ja ohjelmoimaan jokaiseen alustaan erikseen. 

Pääasiasiallisen kommunikaatio robottien ja ihmisten välillä tapahtuu nykyään esimerkiksi puheen ja kuvan/videon tunnistuksen ja tekstistä puheeksi syntetisaattorin avulla. Tämä on kommunikaatiotapana aika rajallinen ja toisaalta esimerkiksi robotille annettujen tehtävien pitää olla pitkälti ennaltaohjelmoituja. Tämä on jo itsessään melkoinen haaste saada robotti nopeasti tekemään hyödyllisiä asioita missä vain ympäristössä ja milloin vain. Yksi haastavin osa-alue onkin saada ihmisten ja robottien välinen kommunikaatiokynnys ja monimutkaisiin tehtäviin liittyvät haasteet madallutettua. Tässä tärkeässä roolissa toimii luonnollisen kielen analyysi ja pilvessä tapahtuva ihmisille, muille roboteille ja pilvilaskentaan perustuva hajautettu tehtävien prosessointi.

Tässä peruslähtökohtia kehitettävälle palvelulle

- perustuu avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin rajapintoihin

- itse palvelun kuin myös esim. tehtävien tekemiseen ja ratkaisuun liittyvien ohjelmakoodien kehitystyö toteutetaan hajautetusti esim. Githubia käyttäen

- robotit voivat kysyä palvelusta ohjeita tehtävien suoritukseen abstraktilla tasolla (esim. "miten laitan astian koneeseen?" ja liittää mukaan esim. kuvan, dataa ympäristöstä jne.)

- ihmiset pystyvät esimerkiksi sosiaalisen median kautta lähettämään "koti"-profiiliin kautta robotille tehtävän "Imuroi olohuone"

- palvelu tulkitsee luonnollisen kielen viestit ja riippuen onko kyseessä käsky vai tehtävän kysely antaa kuittauksen että tehtävä mennyt eteenpäin tai vastaavasti antaa ohjeet ko. robotille sen ymmärtämällä kielellä ohjeet/ohjelmakoodin kuinka kyseinen tehtävä pitää suorittaa

- esimerkiksi käyttäytymisten kuvaamiseen palvelun pitää tallentaa ja hallita ne sisäisesti käyttäen avoimia ja yleisten standardien mukaisia kieliä ja ohjelmistokomponentteja (esim. http://www.ros.org). Riippuen robottialustasta tai laitteesta joka ohjeita kysyy, annetaan sen alustan mukainen ohjelmakoodi.

- robotit pystyvät tallentamaan palveluun tietoa ympäristöstään esimerkiksi ultraäänellä ja/tai mittatiedoilla kartoitetun toimintaympäristönsä, videota/valokuvia, mittaitetoja jne. Näin kaikki tieto on valmiiksi siellä prosessoitavaksi.

- palvelun pitää toimia niin yritys kuin kotiympäristöissä toimivien robottien ja sosiaalisten työkalujen kanssa yhteen

- palvelun pitää robottien lisäksi samaan palvelualustaan pohjautuen tarjota mahdollisuus tehdä toteutuksia/rajapintoja esim. kiinteistö/taloautomaatioon. Eli esim. Facebookin avulla voisit laittaa "Koti"-profiilille pyynnön laittaa saunan päälle. Tämä lienee vain uusi versio aikanaan sms:lle keksitystä use casesta josta taisi syntyä hitti ;-)

Vaikka yritys on mielikuvitusta niin on tässä tarkoitus saada aikaan jotain ihan oikeastikin. Heti kun aika sallii niin ajatukseni on NAO robottia hyödyntäen rakentaa mahdollisesti muiden asiasta kiinnostuneiden kehittäjien kanssa prototyyppi konseptista johon kuuluu palvelinratkaisu, liityntä sosiaaliseen mediaan ja itse robottisovellus jolla yksinkertaisia asioita voidaan toteuttaa. Idea on kuitenkin suunnitella arkkitehtuuri niin että prototyyppi olisi mahdollisimman vähän alustariippuvainen ja samaa voisi testata esim. jo olemassaolevien kotiautomaatiojärjestelmien kanssa.